0
Novinky

Skvělá zpráva nás zastihla během včerejšího dne. Prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce byla vyhodnocená naše žádost o akreditaci jako vyhovující a byli jsme vybráni ve výzvě 2023 jako jedna z 35 škol v celé České republice. Můžeme se tedy v následujících třech letech ucházet o zjednodušené financování mobilit žáků a učitelů. Co to znamená pro naše děti?

V druhém pololetí tohoto školního roku budou realizovány aktivity, v rámci kterých vybereme z žáků 8. ročníku potenciální cestovatele a hostitele spolužáků z partnerských škol. Přesné počty, lokality, termíny jsou předmětem jednání s našimi kolegy ze Španělska, Rakouska, Polska, Lotyšska a Lucemburska. Konkrétní podoba bude známa v průběhu března, kdy bychom měli mít schváleno financování aktivit pro rok 2024. 

Cílem je motivovat žáky současných 8. ročníků k intenzivnímu studiu anglického jazyka, rozvoji komunikačních a digitálních dovedností a navázání přátelství s vrstevníky po celé Evropě. Věříme, že tak jako v projektu Erasmus+ Bioeconomy4Future, který jsme absolvovali v letech 2020-2022, se zapojí opět minimálně 20 žáků, kteří si do svého dalšího života odnesou neocenitelné zkušenosti, dovednosti a schopnosti. Doufáme, že budou motivací pro mladší spolužáky, kteří se v dalších letech budou moci projektu zúčastnit také. 

Vážíme si možnosti svobodně se setkávat napříč Evropou a učit se novým dovednostem. Věříme, že vzdělání a poznání jsou cestou k lepšímu pochopení, vzájemné toleranci, respektu a zodpovědnosti, které jsou základem funkční demokratické společnosti.

Za Erasmus tým ZŠ Okružní

Aleš Kouřil