0
Novinky

V naší škole rozvíjíme čtenářskou gramotnost pomoci čtenářských dílen. A začínáme s nimi od těch nejmenších, kteří už se naučili číst. První čtenářskou dovedností je, že si dítě umí samo vybrat správnou knihu přesně podle svých čtenářských schopností. To není vždy jednoduché, proto na začátku s výběrem pomáhá učitel. Brzy to však všichni zvládnou úplně sami. Vybranou knihu čte dítko určitou část hodiny. Ti nejmladší začínají s kratším časem, který se později prodlužuje. Při čtení dodržujeme pravidla čtenářské dílny. Ve třídě je ticho, nikdo nikoho nesmí rušit, aby se všichni mohli ponořit do „hlubokého čtení“.  Ale nemyslete si, není to žádná ulejvárna! Je potřeba číst a tomu, co čteme také rozumět, protože po skončení čtení si každý žák vybere jednu z nabízených otázek, na kterou písemně odpovídá do sešitu či pracovního listu. Učitel má potom přehled, jak se žák zlepšuje nejen ve čtení, ale i v písemném projevu. Přečtené části knih se také mohou sdílet ústně na komunitním kruhu. Výhod má čtenářská dílna hned několik. Posiluje v dětech čtenářství, děti jsou pak citlivější, přemýšlivější. Všichni žáci čtou v jeden okamžik. Nikdo na nikoho nemusí čekat, protože každý čte svým tempem. Děti si přečtené knihy vzájemně doporučují k četbě. Čtenářské dílny jsou u dětí oblíbené a žádané. Velkou výhodou je i spolupráce ze strany rodičů, kteří zapůjčí knihy do třídní knihovničky.

Jitka Hamerníková