Metodik prevence

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Metodik prevence

Primární prevence – školní metodik prevence 

Školní metodik prevence: Mgr. Marcela Tonkovičová 

Telefon: 577 112 368 

E-mail: marcela.tonkovicova@zsokruzni.cz 

Konzultační hodiny dle předchozí vzájemné domluvy (e-mail, tel.). 

 

Milí rodiče a žáci, 

v úvodu mi dovolte se krátce představit. Na naší škole učím desátým rokem matematiku a anglický jazyk a letošní školní rok jsem nově ve funkci metodičky prevence. Jsem součástí týmu školního poradenského pracoviště, úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, speciální pedagožkou, vedením školy a třídními učiteli. Společným cílem nás všech je vytvořit bezpečnou školu a přispívat tak ke zdravému vývoji všech žáků.  

Podílím se na tvorbě Preventivního programu a koordinuji realizaci preventivních aktivit, které se zaměřují tematicky na různé druhy rizikového chování (šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek, rasismus, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, … ). Spolupracuji s třídními učiteli při výskytu varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování. V případě potíží se pak ve spolupráci s rodiči obracím na organizace a zařízení, které mohou pomoci.  

V případě výskytu některého z projevů rizikového chování nebo pokud vás cokoliv trápí, se na mě můžete kdykoli obrátit.  

Mgr. Marcela Tonkovičová, školní metodička prevence 

 

Odkazy na stránky zabývající se prevencí a krizové linky: 

Poradenské a krizové centrum, p. o. 

Pomoc a podpora osobám při zvládání obtížných životních situací, založené na otevřenosti a přijetí v bezpečném prostředí.  

https://pkcentrum.cz/ 

 

SOS Linka Zlín 

Distanční nonstop krizová pomoc (linka důvěry) – „Žádný problém není tak velký, když jej můžete s někým sdílet. “ 

Tel:: 577 431 333, 778 400 170 

e-mail: sos@zlin.cz 

chat: připojení přes www.soszlin.cz 

 

Domácí násilí DONA  

Telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím 

tel.: 251 511 313 – nepřetržitý provoz  

e-mail: dona.linka@bkb.cz 

 

Bílý kruh bezpečí  

Občanské sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti  

tel.: 257 317 110  

e-mail: centrala.praha@bkb.cz 

 

KRIZOVÁ LINKA ANABEL 

Tel.: 848 200 210, ZDARMA 
řeší problémy s poruchou příjmu vody, potravy, anorexii, bulimii, rady pro nemocné i jejich rodinu. 

www stránky 

https://www.odrogach.cz/ 

https://www.prevcentrum.cz/ 

https://www.sananim.cz/ 

http://www.minimalizacesikany.cz/ 

https://julesajim.cz/ 

https://saferinternet.cz/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214725441-deti-pozor/ 

https://www.p-centrum.cz/