Kontakty

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál bude pro veřejnost otevřen od 2. 4. 2024:

všední dny 15:00 – 21:00 hod.
víkendy a svátky 10:00 – 21:00 hod.

V případě nepříznivého počasí bude sportovní areál uzavřen.

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Kontakty

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Okružní 4685760 05 Zlín
e-mailzsokruzni@zsokruzni.cz
telefon577 112 361
ID datové schránky:pw9mupj
IČO:46307745
Pracovník
Telefonní číslo
Mgr. Ivana Rejzková
– ředitelka školy
577 112 363
Mgr. Lenka Prokůpková
– zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň
577 112 372
Mgr. Aleš Kouřil
– zástupce ředitelky školy pro II. stupeň
577 112 365
Ing. Petra Henčlová
– účetní
577 112 361
Ing. Zdeněk Šťasta
– správce sítě
577 112 379
Alena Borusíková
– administrativní pracovník
577 112 361
Jarmila Miklová
– referent PAM, pokladní, účetní SR
577 112 362
Alena Hurtová
– vedoucí školní jídelny; jidelna@zsokruzni.cz
577 112 378
Irena Důbravová
– vedoucí vychovatelka školní družiny
605 023 955
Richard Fiala
– správce tělocvičen, beachvolejbalových kurtů, školního hřiště a posilovny
739 563 391, 703 146 374
 Třídní učitelé 
I.AMgr. Hana Dyjáková733 521 673
I.BMgr. Jana Běhunčíková 
733 521 673
I.CMgr. Alice Novosadová733 521 673
I.DMgr. Dana Batíková 605 023 955
   
II.AMgr. Alois Zimula605 023 955
II.BMgr. Lucie Horáková605 023 955
II.CMgr. Jitka Hamerníková605 023 955
   
III.AMgr. Renata Řásná 577 112 374
III.BMgr. Marie Balajková577 112 385 
III.CMgr. Monika Stiburková577 112 374
   
IV.AMgr. Eva Smažilová577 112 371
IV.BMgr. Zuzana Holešínská577 112 374
IV.CMgr. Ivana Kašparová   577 112 371
   
V.AMgr. Marie Halašková577 112 385
V.BMgr. Tomáš Berka577 112 381 
V.CMgr. Ivana Podešvová  577 112 385
V.DMgr. Veronika Šupáková
605 023 955
   
VI.AMgr. Pavel Horák577 112 369
VI.BMgr. Helena Langerová 577 112 373 
VI.CMgr. Zuzana Kuželová 577 112 364 
   
VII.AMgr. Jitka Dvořáková  

577 112 368

VII.B

Mgr. Anna Macháčková

577 112 364

VII.C

Mgr. Barbora Fujerová

577 112 368

   
VIII.AMgr. Kamila Cagašová

577 112 370

VIII.B

Mgr. Martina Taiblová

577 112 369

VIII.C

Mgr. Petr Jakubíček

577 112 376

   
IX.AMgr. Pavel Tetera 577 112 370
IX.BMgr. Radka Štěpánková577 112 364
IX.CMgr. Roman Kolařík577 112 376
IX.DMgr. Adéla Tenglerová577 112 382
   
 Netřídní učitelé 
 PaedDr. Miroslav Červinka577 112 371
 Mgr. Věra Daňková577 112 383
 Mgr. Hana Gurská577 112 374
 Mgr. Gabriela Chudějová577 112 369
 PaedDr. Svatava Keslová577 112 367
 Mgr. Dalibor Krčmář 577 112 382 
 Mgr. Jitka Minaříková577 112 368
 Mgr. Petra Nahodilová577 112 382
 RNDr. Iva Niková577 112 370
 Ing. Zuzana Richterová577 112 370
 Mgr. Martin Ševčík577 112 367
 Ing. Zdeněk Šťasta577 112 379
 Mgr. Radomír Talášek577 112 383
 Mgr. Marcela Tonkovičová577 112 368
 Mgr. Jana Trunkátová577 112 367
 Mgr. Dagmar Zámorská577 112 366
 Vychovatelé školní družiny: 
 Irena Důbravová (vedoucí vychovatelka)605 023 955
 Lucie Miklová605 023 955
 Eva Halenčáková 605 023 955
 Věra Zapletalová733 521 673
 PhDr. Darina Zuzaníková605 023 955
 Andrea Skřivánková 733 521 673
 Libuše Brychtová733 521 673
 Magda Konečná 605 023 955 
 Výchovný poradce 
 Mgr. Jitka Minaříková 577 112 368
 Metodik prevence 
 Mgr. Marcela Tonkovičová577 112 368
 Školní speciální pedagog  
 Mgr. Helena Plašilová577 112 387
 Školní psycholog   
 Mgr. Radana Večeřová
577 112 380
 Školní asistent
 
 Ing. Zuzana Richterová 577 112 370
 Asistent pedagoga
 
 Ing. Zuzana Richterová 577 112 370
 Eva Halenčáková 605 023 955
 Lucie Šabršulová 577 112 385
 Pavla Fišerová 577 112 371
 Lenka Plišťáková  577 112 396
 Dana Orságová  577 112 383
 Maryna Marynets 577 112 373
 Jitka Pícková 577 112 374
  Lenka Kotasová605 023 955
  Gabriela Dlabajová733 521 673
 Spolupráce se společností Microsoft – konzultace
 
 Zuzana Kuželová577  112  364
 Jiří Chytil774 964 260