Sběr

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Sběr

Při sběru papíru spolupracujeme s firmou Veolia Czech Republic (provoz Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice). Větší množství sběru je možné dovézt přímo do Otrokovic, a to v době od 6.00 do 14.30, nejlépe po telefonické domluvě (tel.  724 605 713, p. Kučera).

Děkuji všem žákům a jejich rodičům, kteří se aktivně do sběru zapojují. Doufám, že v novém školním roce 2023/2024 bude naše spolupráce pokračovat. Finanční prostředky, které získáváme sběrem starého papíru, jsou použity na nákup učebních pomůcek, odměny do soutěží pořádaných školou či pro akce školního parlamentu.

Mgr. Ivana Rejzková, ředitelka školy

Použitý kuchyňský olej můžete vkládat kdykoli do sběrné nádoby (černá plastová popelnice), která je umístěna na parkovišti pod jídelnou v rohu u garáží.