Školská rada

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Školská rada

Výsledky voleb do školské rady

Dne 13. 11. se uskutečnily elektronické volby, v nichž bylo určeno jméno druhého rodiče, který se po zbytek volebního období – tedy do konce školního roku 2023-24 připojí k paní Evě Hubíkové. Hlasovalo 10% rodičů a hlasování dopadlo takto:

 

  1. Jiří Gresl 38 hlasů
  2. Šárka Štruncová 16 hlasů
  3. Šárka Grygerová 5 hlasů
  4. Vilém Schmidt 3 hlasy

 

Pan Gresl nahradí ve školské radě paní Hrdinovou.

    

Volební komise:

 Mgr. Lenka Prokůpková

 Mgr. Aleš Kouřil

                                                   

 Mgr. Ivana Rejzková,

ředitelka školy    

Členové školské rady

Za rodiče:

Ing. Jiří Gresl

Bc. Eva Hubíková

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Prokůpková 
Mgr. Aleš Kouřil 

Za zřizovatele školy:

Mgr. Milan Smola 
Marcela Frýdlová

Zasedání Školské rady

Termíny zasedání: 10. 11. 2021, 4. 5. 2022, 23. 11. 2022, 17. 5. 2023

Zápis z jednání ze dne 17. 5. 2023 zde.