Informace o stravování

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361 

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Informace o stravování

Provoz školní jídelny pro žáky a cizí strávníky

Ceny obědů, prodej obědů, provoz školní jídelny

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žák má nárok denně odebrat oběd v době pobytu ve škole. V době nemoci má žák nárok na oběd pouze první den, kdy mu může vyzvednout objednaný oběd zákonný zástupce.

Na ostatní dny je povinen odhlásit obědy (nejpozději týž den do 8,00 hodin telefonicky na čísle 577 112 378, osobně v kanceláři školní jídelny nebo přes internet). V případě, že obědy neodhlásí, musí uhradit plnou nedotovanou cenu.
Informace o stravování můžete získat u vedoucí školní jídelny paní Aleny Hurtové tel. 577 112 378

Ceny obědů platné od 1.9.2022

Žáci            I. kategorie       7-10 let                30 Kč

                  II. kategorie         11-14                  32 Kč

                 III. kategorie       15 a více               34 Kč

Zařazení do kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce od 1.9 do 31.8 příslušného školního roku.

 Souhlas k inkasu

Stravovací program je nastaven tak, že vždy mezi 13. a 18. dnem daného měsíce spočítá částku nutnou k úhradě obědů pro následující měsíc, odečte zůstatek daného měsíce a vytvoří inkasní příkaz na potřebnou částku.

Cizí strávníci                               100 Kč

Vklad v hotovosti- první dva pracovní dny v měsíci

Žáci                        7.00 –  8.00 a 14.00 – 14.30

Cizí strávníci        11.00 – 11.30

Výdej cizím strávníkům11:00 – 11:30
  
Výdej pro zaměstnance11:00 – 14:00
  
Výdej pro žáky11:45 – 14:00
  

Přejeme dobrou chuť