0
Novinky

V pondělí 29. 1. 2024 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. V I. kategorii (6. a 7. roč.) se setkalo 15 a v II. kategorii (8. a 9. roč.) 14 vynikajících „speakrů“.

Olympiáda se skládala z písemné a ústní části, do které se dostalo 7 žáků z každé kategorie. Konverzace, které předcházel popis obrázku, probíhala na vylosované téma.

Všem zúčastněným děkujeme za nasazení.

Výherce nebylo snadné určit……

…… and we are pleased to inform you that ….

Winners of the 1st category (6th and 7th grade)are:

  1. Adam S.
  2. Tobiáš Z.
  3. Kateřina Š. a David M.

Winners of the 2nd category (8th and 9th grade) are:

  1. Ema N.
  2. Helena B.
  3. Beáta D.