0
Novinky

Během jarních měsíců od dubna do června právě končícího školního roku se naši deváťáci ze třídy 9.C zúčastnili pilotního projektu zaměřeného na základy sebeobrany a předvedení správného chování v rizikových situacích. Pod vedením zkušených lektorek, které u nás ve Zlíně provozují Sportovní školu judo, jiu-jitsu paní Anny Skládalové a Kateřiny Rejdíkové, se v deseti setkáních naši budoucí absolventi seznamovaly se základními chvaty, postoji a technikami. Díky pozitivní zpětné vazbě navážeme s lektorkami spolupráci i v příštím školním roce. Naši deváťáci se tak v životě neztratí!

Tato akce byla finančně podpořena Zlínským krajem z programu PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH (MaS06-23).