0
Novinky

Od září do listopadu se všechny dívky 9. ročníku (tříd 9.A – 9.D) zúčastnily deseti hodinového výcviku zaměřeného na základní techniky sebeobrany. Po jarní spolupráci jsme znovu oslovili k oboustranně vzájemné spokojenosti paní Annu Skládalovou a paní Kateřinu Rejdíkovou, které mají s výcvikem bohaté zkušenosti. Žákyně se pod vedení lektorek juda a jiu-jitsu postupně osmělovaly a na konci série hodin už dokázaly obstát v jednoduchých simulovaných krizových situacích. Za podporu při realizaci tohoto projektu děkujeme Zlínskému kraji. 

Tato akce byla finančně podpořena z programu PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH (MaS06-23).