Školní jídelna

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál bude pro veřejnost otevřen od 2. 4. 2024:

všední dny 15:00 – 21:00 hod.
víkendy a svátky 10:00 – 21:00 hod.

V případě nepříznivého počasí bude sportovní areál uzavřen.

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Školní jídelna

Připojené soubory

Vnitřní řád ŠJ.pdf 

Kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky

Dle bodu 5. Práva a povinnosti žáků Řádu ŠJ platí, že

Žáci mají právo denně odebrat oběd. V případě nemoci žáka se strava vydává rodičům žáka do přinesených nádob pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat pouze jako cizí strávník.

V případě, že žák musí školu opustit náhle z důvodu nevolnosti, úrazu či propuknutí nemoci až ve škole, lze využít jednorázových krabiček na jídlo, které pro tyto situace pořídilo do školní jídelny Sdružení rodičů při naší základní škole.