0
Novinky

Milí hosté vánočního setkání děkujeme, že jste přišli ve středu 13.12. do vestibulu školy a společně se školní družinou prožili pěkné odpoledne.

Na programu byla různá vystoupení dětí, společné zpívání koled, výstava betlémů, ochutnávka vánočního punče, tvůrčí dílničky i možnost zakoupení drobných výrobků Vašich dětí. Za příspěvek Vám velmi děkujeme, již jsme za něj, po dohodě s dětmi, nakoupili spoustu stavebnic LEGA.

Vaše přítomnost a podpora nám všem udělala radost a ceníme si jí.

Vaše děti nevyráběly dárky jen na toto setkání, ale nezapomněly, jako minulé roky, na klienty Domova seniorů na Jižních Svazích, kterým jsme předáním výrobků udělali velkou radost.

Možná jste si také všimli krásného vánočního stromu ve vestibulu, který nám darovali myslivci z Mladcové, jako poděkování za úsilí Vašich dětí při sběru kaštanů pro lesní zvířata.

Srdečně Vám přejeme pokojné Vánoce prožité ve zdraví a v kruhu svých blízkých.

Vychovatelky ŠD