0
Novinky

Dne 25.4.2024 se žáci 5. ročníku zúčastnili výletu do Prahy. Kromě prohlídky centra Prahy, projížďky metrem, jsme navštívili hudební divadlo Karlín, kde jsme zhlédli hudebně zpracovaný život našeho předního hudebního skladatele: Jeden den u Dvořáků. Poté nás čekal úžasný program plný zábavy na Karlově mostě a Kampě.

 I přesto, že cesta byla dlouhá a museli jsme vstávat velmi brzy, výlet se nám líbil.