0
Novinky

Ve dnech 24. a 25. 4. 2023 se uskutečnil v čtvrtých třídách projektový den. Žáci se utvrdili ve správném chování v situacích na dopravních křižovatkách, rozhodovali se, kdo má přednost v jízdě, pracovali s ukázkami dopravních situací na kartách, k dispozici měli elektronické stolní hry na procvičování znalosti dopravních značek. Nedílnou součástí byly také pohybové aktivity na velkém skládacím modelu dopravního hřiště. I zde řešili dopravní situace z pohledu chodce nebo cyklisty.

Tato akce byla finančně podpořena z programu BESIP Zlínského kraje (RP11-23)