0
Novinky

Většinu žáků nebaví v devítce v přírodopise „šutry“, čili mineralogie a geologie. Proto jsme se rozhodli tyto vědní obory trochu zpropagovat. Jeli jsme tedy do Ostravy na Vysokou školu báňskou do Geologického pavilonu, kde byl pro naše žáky připraven výukový program, spočívající v prohlídce sbírek, mineralogické dílně a vypracování pracovních listů. Podle recenzí žáků byla exkurze s výukovým programem nejen poučná, ale i oku lahodící, neboť všichni mohli obdivovat krásu krystalů, barevnost nerostů a v neposlední řadě také pravěké fosilie.